Human BioTech

Contact Us

Company Info

HUMAN BIOTECH
Bio-venture company seeking human health and happiness

Business Place

Headquarters

  • Address #307, Sungjang-Dong, Jinju Bioindustry Foundation, 991 Worasan-ro, Munsan-eup, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Korea
  • E-mailhumanbiotech@humanbt.com
  • Tel+82-55-763-6127
  • Fax+82-55-763-6131
상단이동